De glorie van het joodse boek Machzor Esslingen

By | November 1, 2017

We zijn hier in de oudste joodse bibliotheek ter wereld, bibliotheek Ets Haim (boom des levens), bevindt zich in het complex van de PortugeseSynagoge.

Het bestaat inmiddels 400 jaar en naar aanleidingdaarvan hebben wij een tentoonstelling georganiseerd in het Joods Historisch Museum, waar behalvetopstukken uit Ets Haim ook Europese manuscripten, oude boeken uit andere collecties, waaronderuit de collectie van het Vaticaan te zien zijn, die het verhaal van de geschiedenisvan deze bibliotheek ondersteunen.

Eén van de topstukken die wij in de tentoonstellinglaten zien staat bekend als het Machzor uit Esslingen.

Dat is een boek, een verhaal, dat begint inde Bibliotheca Rosenthaliana in 1989 bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitvan Amsterdam.

Het is het oudste boek uit die collectie.

Het is gedateerd op 12 januari 1290 en bevatgebeden voor een deel van de Hoge Feestdagen.

In 1989 was er een Amerikaanse onderzoekster,Evelyn Cohen, die op bezoek was in de Bibliotheca Rosenthaliana, die zag een diapresentatievan de geïllustreerde bladzijde van het object en die zei: "Dat komt mij zo bekend voor.

Ik heb dit in New York al eerder gezien, dittype decoratie en ik kan mij bijna niet voorstellen dat we niet een vondst hebben.

Dat we nieteen nieuwtje hebben en dat deze twee boeken misschien wel bij elkaar horen.

" Zij ging terug naar New York en een week laterkreeg ik bericht: "Ik denk dat wij het eerste deel gevonden hebben.

" De twee teksten blijken gewoon bij elkaarte horen en zijn op enig moment in de joodse geschiedenis van elkaar afgeraakt.

Dat is voor deze tentoonstelling absoluutéén van de hoogtepunten.

Dat je in de gelegenheid bent om twee stukkenna zo een lange tijd weer bij elkaar te brengen.