Boek Heldere Intenties na het Huwelijk

By | November 1, 2017

Hi WelkomIk neem je graag mee op mijn reis van het ontstaan van het boek Heldere Intenties nahet Huwelijk.

Mijn naam is Catharina Smeding.

Ik woon in Terneuzen.

Ik heb drie prachtige kinderen, waar ik echtheel trots op ben.

Ze zijn ook mijn grote leermeesters zeg ikaltijd.

Ik 2009 ben ik gescheiden na een huwelijkvan 12 jaar.

De scheiding was een zwaar proces en heeftme ook veel leerlessen gebracht.

Het boek Heldere Intenties na het huwelijkis voor mij als een ware helende reis geweest.

Ik weet dat er heel veel mensen, zeker dienu kijken, in ditzelfde proces misschien nog zitten of hebben gezeten.

Wat ik graag aan jullie wil meegeven is eenstukje inzichten en dat die donkere tunnel niet blijvend is, dat er dus echt ook weerheldere lucht voor jou in de toekomst is.

En dat je dingen echt helder voor jezelf kuntgaat krijgen.

Dat is ook de bedoeling van dit boek geweest.

Wat ik je met dit boek wil vertellen en uitleggen.

Dus waar het in principe om gaat, en dat isje werkelijk tot in het diepste van je kern je goed te voelen.

En dat is wat ook merk in mijn praktijk enbij vrienden om me heen, waar het fout gaat tijdens een echtscheiding.

Doordat mensen of in de slachtofferrol zitten,heel veel boosheid met zich meedragen.

Als je dat allemaal zou loslaten en je zoufocussen om je werkelijk je echt goed te voelen, dan verandert er alles om je heen.

En dat is voor mij de allerbelangrijkste intentie.

Want wat is mooier in het leven dan je werkelijkgoed voelen.

Dat is pure rijkdom.

Ben je nu nieuwsgierig geworden van wat erallemaal in het boek beschreven wordt, dan kun je hier op deze onderstaande link klikken,dan kun je een paar bladzijden gaan lezen.

Ik hoop je weer te ontmoeten in de volgendevideo.

En mienebjeuaa muwah muwah hihi dankjewelasjeblieft muwuah.